Hiển thị tất cả 6 kết quả

Đang Mở Bán
Giá: 29 - 48tr/m²
 • Số căn hộ: 549
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang mở bán
Giá: 39tr
 • Số căn hộ: 1.720
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đang mở bán
Giá: 90.4 - 139.7 triệu/m²
 • Số căn hộ: 400
 • Mật độ xây dựng: 37%
Đang mở bán
Giá: 25 - 30 tr/m²
 • Số căn hộ: 1570
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đang Mở Bán
Giá: 181.8 - 700.4 triệu/m²
 • Số căn hộ: 13.200
 • Mật độ xây dựng: 30%
Sắp mở bán
Giá: 30 - 35 triệu đồng/m2
 • Số căn hộ: 10.000
 • Mật độ xây dựng: 25%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 0912345678